Ricerca nella pagina:
 
UniversitÓ del Salento, della Basilicata, di Catania,
di Torino, Scuola Normale Superiore di Pisa
UniversitÓ del Salento, di Catania, di Napoli "L'Orientale",
di Salerno, Scuola Normale Superiore di Pisa
SALVIt - Studio, Archivio e Lessico dei Volgarizzamenti Italiani
Home » Banca dati » Indice degli incipit e degli explicit

Indice degli incipit e degli explicit

Tipologia testuale: prosa poesia
a
A lu altu et gluriusu principi segnuri Re Petru segundu, clarissimu re di Sichilia
Aquì schumpi lu libru di Valeriu Maximu. Deo Gratias. Amen
Ad memoria et ad reverencia di la gloriosissima passioni di lu nostru Signuri Iesu Christu
ad quam gloriam nos perducat qui cum Patre et Spiritu Santo vivit et regnat. Amen
Affliggiasi omni iornu pirfina ki di menti li passau omni temptacioni carnali
Et l’abati Apollo sintendu zo ki era factu si lu asdcuntrau et accustandu ad illu si
Al nome di Dio amen.[Qui] incomincia il libro che si chiama il «Dyalagho» [di santo Grigorio papa].
E cumplutu esti lu libru de sanctu Gregoriu, lu quali si intitula Lib[ru de lu] diala[gu] de sanctu Gregoriu
Aprit[e] orecchi
a godere il mondo eterno
Ave Maria, ki si' di lu chelu regina
infini ki in quistu mundu nui stamu
Ave, Virgini Maria, ki di gracia si' plina
e l'Angili beati a ti fannu memoria cum honor et gloria