Ricerca nella pagina:
 
Università del Salento, della Basilicata, di Catania,
di Torino, Scuola Normale Superiore di Pisa
Università del Salento, di Catania, di Napoli "L'Orientale",
di Salerno, Scuola Normale Superiore di Pisa
SALVIt - Studio, Archivio e Lessico dei Volgarizzamenti Italiani
Home » Banca dati » Indice degli incipit e degli explicit

Indice degli incipit e degli explicit

Tipologia testuale: prosa poesia
d
Da za incumenza lu primu libru di Virgiliu, in lu quali si conteninu li fortuni ki Eneas passau in lu mari di Libia
Si kistu Nikide, in tucti li autri cosi li quali dichi di Eneas, si accorda cum lu excellenti poeta Virgiliu supra dictu
De caritate
et per natura di la cosa, ki pagura è più contrariu a fforza
De li miraculi li quali fichi lu eternu Deu in vita di sanctu Vicenciu di Valencia di lu or<dini> di sanctu Dominicu.
Et notati ki lu Signuri, medianti la fidi et la devocioni ki havi la persuna a li sancti soy, chi exaudi li loru oracioni et comu medianti la sancta fidi si fannu li miraculi.
Detto innella prima parte del libro de le tre cose principali ke s'ademandavano, ora seguita de dire in questo secondo tractato de li corpora celestiali
Respondo ke questo è per grande callideçça ke àne a consumare quella cotale humiditate, sì che non abisogna a loro come a li altri animali quadrupedi
Di li Sichiliani si legi chi su facili a lamintarisi et a quilli a li quali no(n) ponu suctamectiri si forczanu difamari
Di la vita et conversacioni di re Fidericu / Di la Epistola di Herrigu eremita a re Robertu
Di tramuntana l’aquila putenti
Cussì à hordinatu la superna Xorti
Dissi Yiremiya lu prufetu a Yishra’el sobra che passaro Yishra’el sobra la Tora shebiktav e sobra la Tora shebe‘al pe.
Eccu chistu scancerò e acchetterò la sintencia mala e dura e li trabutti disobra de vui ca cun chistu a volentà dittu di Adonai
Diva Elicona che sempre piatosa / esser solivi con quil sacro choro
gloria di greci et gran miravilgia / de noi latini et d'ogni altra familgia